Legenda o jelenu

Některé  zdroje orientačně odhadují původní délku sítě místních středověkých chodeb až na desítku kilometrů. Patrně i díky těmto odhadům vznikla legenda o dobývání hradu Pecka sirotky. Dle této legendy vedla jedna z tajných chodeb z hradu Pecka až do Zlatnice do dolu Marie Matky. Za obléhání hradu roku 1432 byla po půlročním obléhání sepsána dohoda o přijatelném kompromisu mezi oběma stranami a obléhání bylo ukončeno. Důvodem pro neúspěšné obléhání prý bylo spuštění živého jelena z hradeb hradu obléhajícímu vojsku. Jelen byl údajně ve Zlatnici uloven a podzemní chodbou na hrad dopraven.