Legenda o kletbě

Pod kořeny stromů, kde „zrají kovy“ se v šachtách dolu nevrátil na světlo boží nejeden z horníků. Tak tomu bylo i onehdá, kdy se nevrátil ze šachty Matěj. Jeho žena mu nesla ke štole kaši k obědu. Když se její Matěj k povrchu nevracel a kamarádi jeho jí sdělili, že ho kamení zavalilo a on svůj život pod zemí zanechal, vysypala tehdy do potoka kaši, jež mu nesla. A pronesla tato slova: „Kolik zrní je v té kaši, tolik roků tady ptáček nezazpívá!“ No posuďte sami, až sem zavítáte, zda-li kletba ještě trvá… neboť zvláštní klid tohoto místa je přímo fascinující.