Pouť do Zlatnice

Od roku 2010 jsme obnovili poutě ve Zlatnici, které se zde pravidelně konaly. Zmínku o nich můžeme najít například v brožuře Jak Studenečtí putovali z roku 1942 od Antonína Šormy, kde lze nalézt zprávu, že „František Jiřišta z Nouzova vodíval procesí v neděli odpoledne v létě do Zlatnice, tj. Ke studánce a kapličce u osady Stupné, kde bývaly zlaté doly a objevena milostná soška Panny Marie Novopacké.“

Poutě se konají pravidelně v srpnu, během poutě je sloužena mše svatá a návštěvníci jsou seznamování s tím, co se ve Zlatnici událo od poslední pouti.